'రైతే రాజు' అని నినదించిన ఆంధ్ర ప్రదేశ్

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2018-19 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఎన్నికల ముందు చివరి బడ్జెట్ ను అసెంబ్లీకి సమర్పించింది. మొత్తం రూ.1,91,063.61 కోట్లతో బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టింది.&

ఇంకా చదవండి